Galeria pokoi


pokoj nr 1 - 2 os.

opis

pokoj nr 2 - 2 os.

opis

pokoj nr 3 - 3 os.

opis

pokoj nr 4 - 2 os.

opis

pokoj nr 101 - 2 os.- studio

opis

pokoj nr 102 - 3 os -studio

opis

pokoj nr 103 - 2 os.

opis

pokoj nr 104 - 2 os.

opis

pokoj nr 105 - 4-5 os.

opis

pokoj nr 107 - 2-4 os

opis

pokoj nr 201 - 2-5 os.

opis

pokoj nr 202 - 2 os./ studio

opis

pokoj nr 203 - 2 os/ studio

opis

pokoj nr 204 - 2 os.

opis

Jadalnia

opis

Sauna

opis

Siłownia

opis